Dankwoord van de nieuwe Algemene Overste

Beste gasten, beste broeders, beste medezusters,
Begin 1984 – een novicemeesteres rijdt met haar novicen naar het grote moederhuis in Venlo, omdat op deze dag de door Rome geapprobeerde nieuwe constituties in een feestelijke ceremonie aan de zusters zullen worden uitgereikt. er is een schuchtere postulante bij die nog niet echt veel begrijpt van wat daar gebeurt. wat zij echter duidelijk voelt en wat zich in haar hart heeft gegrift, is iets van de trots van de zusters en de betekenis van dit gebeuren.                                                                                             

In 2017 is die schuchtere postulante, tot haar eigen verbazing, de nieuw gekozen generaal priorin van deze congregatie en viert zij de sluiting van een generaal kapittel waarop de vaststelling van nieuwe herziene teksten van de constituties het bijzondere moment is.

In de afgelopen twee jaar zijn wij aan een weg begonnen om ons leven en werken als dominicanessen van Bethanië op basis van onze spiritualiteit en in het licht van het heden bij de huidige tijd te brengen.Wij hebben teksten geformuleerd over ons zelfbesef, ons leven met God, ons gemeenschapsleven, ons apostolisch werken, het toebehoren en onze structuren. en opnieuw voelde ik de trots en de vreugde, als ons dit met woorden is gelukt.

Het kostbare van dit proces was voor mij dat het vechten voor deze woorden en inhoud tegelijk een unieke wijze was om helemaal de diepte van onze spiritualiteit in te duiken, de kostbare parels eruit te vissen en in het licht van vandaag hun schoonheid te aanschouwen.
Dat wij daartoe in staat waren, is echter vooral de verdienste van de medezusters die na onze intrede de teksten van de constituties niet alleen aan ons hebben overgedragen, maar deze ook met het leven hebben gevuld en zo voor ons levendig en ervaarbaar hebben gemaakt, zodat wij nu van onze kant dit leven wederom in woorden van deze tijd konden vatten.

zo geldt onze dank in dit uur jullie, beste zusters hier en thuis in onze conventen, in het bijzonder de zusters wier levens-en geloofsgetuigenis, welwillendheid en gebed ons hiertoe en door dit kapittel hebben gedragen.
Velen hebben mij en ons bestuur ook voor het vervolg het gebed beloofd. Daarop bouwen wij, in het bijzonder, nu het er om gaat de besluiten van het generaal kapittel uit te voeren en de volgende stappen richting toekomst te zetten.

Op deze plek wil ik de begeleiding nogmaals danken voor de goede, deskundige en ook liefdevolle betrokken begeleiding van het kapittel.
mijn laatste dank gaat uit naar mijn voorgangster in het ambt, zr. Sara, jij verdient onze dank en respect voor jouw inzet in de afgelopen 12 jaar als generaal priorin.
Jouw moedige stappen, jouw vooruitziende blik, jouw onvermoeibare ijver, vaak over persoonlijke grenzen heen, jouw geest vervulde volhardendheid, jouw wil en bereidheid tot het vinden van oplossingen evenals jouw vlugge begrip, hebben ons zusters van Bethanië in vele grote netten ingevlochten, en zo is er grote  dank voor jouw uit vele kringen van de orde, de kerk en de maatschappij. Jij was het ook die alle zusters heeft betrokken bij het proces van het uitwerken van de nieuwe constituties en die dat proces ook tijdens het opstellen van de teksten van een brede basis heeft voorzien. Daarover zijn de zusters vandaag zeer verheugd, en zij zijn er dankbaar voor.wij wensen jou nu allen van ganser harte een goede , ontspannende en ook inspirerende sabbatperiode.                                                       

Voor ons allen echter, vraag ik voor de taak ook de nieuwe constituties met leven te vullen, om vertrouwen, creativiteit en Gods rijke zegen.