Priester wijding van Stefan Mangnus

In de Steigerkerk in Rotterdam wijdde bisschop Gerard de Korte van ’s Hertogenbosch op 15 juni

Wijding van Stefan in Rotterdam

dominicaan Stefan Mangnus tot priester.

Het is niet de God van de filosofie, maar de God van het leven, de God van de Bijbel, de God van
de armen en bedroefden die “gangen boort naar onze oren”, zoals Psalm 40 zingt. Stefan is
gefascineerd door deze God, die de wereld bemint. In die liefde leven wij”.

Dat zei bisschop Gerard de Korte in zijn homilie bij de priesterwijding van Stefan Mangnus. Hij
kenschetste hem als een man die “leeft in relaties” met “God als zijn eerste liefde”. Het verbaasde
hem niet dat Stefan zich aangetrokken voelt tot een leven van studie, gebed, gemeenschap en
prediking.

“Bel mij als je gewijd wilt worden”, had de bisschop gezegd toen Stefan in 2014 intrad in de Orde der Predikers. Stefan was toen al 4 jaar zijn bisschoppelijke gedelegeerde voor onderwijs en catechese en in die tijd was een vriendschappelijk contact gegroeid.

De Korte benadrukte dat priesters dienaars zijn, zoals Christus dat is. Stefan zet zich onder meer daarom in voor ongedocumenteerden en asielzoekers, die hij taalles geeft. De steigerkerk was goed gevuld met parochianen, familie en vrienden, leden van de dominicaanse geledingen en van andere religieuze orden en congregaties, en broeders uit onze omringende landen. Stefan studeerde onder meer in Toulouse, Cambridge en Oxford.

Ook waren er muzikale vrienden, die door Stefan gevraagd waren te zingen. Pas daags voor de wijding oefende het koor voor het eerst, maar het klonk als een klok, onder leiding van Maarten Michielsen en onder orgelbegeleiding van Anton Doornheim.

Stefan is de tweede van de nieuwe generatie dominicanen die priester is gewijd. De eerste was Richard Steenvoorde o.p. afgelopen november. Beide broeders wonen in het nieuwe convent van de Dominicanen in Rotterdam

Feest van Christus Koning

Veel christenen aanbidden Jezus Christus – in plaats van hem te volgen. En dat snap ik best.

Hem aanbidden is veel veiliger dan hem te volgen.

Het is vandaag Christus Koning, het einde van het kerkelijk jaar. Volgende week begint alles weer met de advent, de tijd van verwachting. Nu vieren we de apotheose: Christus is koning. Van de geschiedenis, van het heelal. Van alle tijd en ruimte is hij koning. Hij, gestorven als een machteloze misdadiger. En als snotneus.

Ik vraag me wel eens af wat er gebeurd zou zijn als Jezus wel zijn levensherfst had mogen beleven. Stel nou dat hij, zoals bijvoorbeeld de Boeddha, een jaar of 80 had mogen worden en in vrede had mogen sterven, omringd door zijn leerlingen… Welke leer had hij dan achtergelaten?

Afbeeldingsresultaat voor iconen van christus koning

Lees verder…

De eerste Maria Magdalenadag van Maasland

PERSBERICHT

Maria Magdalena

De heilige  Maria Magdalena is sinds eeuwen aan de kerken van Maasland verbonden.  Na leeravonden              over deze patroonheilige koos de Rooms Katholieke Sion-gemeenschap van  Maasland er voor haar
jaarlijks te eren met een Patronaatsdag, niet op haar jaardag in juli, maar op de laatste zondag van
september als iedereen weer terug van vakantie is.

Op zondag 30 september jl. was de eerste Maria Magdalenadag, met in de ochtend een bijzondere viering waarin pastor Jan Lamberts en zuster Delia Brugts voor gingen. De dienst werd prachtig muzikaal ondersteund door het koor Let’s Sing Together. Vele parochianen en gasten waren aanwezig in de mooi versierde kerk. Het werd ook een bijzondere viering waarin zuster Delia in haar overweging de rol van Maria Magdalena belichtte als apostel onder de apostelen. “Vooral haar trouw zijn aan Jezus van Nazareth geeft inspiratie voor ons mensen, ” aldus zuster Delia. Tijdens de feestelijke koffie met een speciaal Maria Magdalenakoekje werd er door velen nagepraat  over haar preek.

Een ander hoogtepunt was de officiële oplevering van de vernieuwde Parochiezaal en serre en de onthulling van de muurschildering die kunstenares Anja Eijgenraam in  opdracht van de Pastoraatsgroep Maria Magdalena maakte. Het is echt een Maaslandse Maria Magdalena geworden, met de kastanjeboom uit de parochietuin herkenbaar in beeld, evenals de bloemen en de vogels van hier.

Lees verder…

Maria Magdalena wie was zij?

Maria van Magdala haar feestdag is 22 juli, wie was zij, en wie kan zij nu zijn voor ons?                                

Zij is opgegroeid in Magdala, een welvarende handelsplaats aan het meer van Galilea, de laatste jaren zijn daar veel opgravingen gedaan en weten we dat de huizen groot werden gebouwd.

Ook was er een grote synagoge.

Er worden veel Maria’s genoemd in de Bijbel: Maria de moeder van Jezus, Maria de zuster van Martha, Maria van Jacobus, Maria van Joses en Maria van Klopas.

 

In de evangeliën komen al deze namen voor,  het was een Joodse naam die alleen gebruikt werd in Israël. De naam Miriam, de zuster van Mozes, is de Hebreeuwse of Aramese naam voor Maria.

In de Bijbel lezen we dat er naast Jezus leerlingen ook vrouwen Jezus volgden op zijn tocht door het land. Jezus had Maria de Magdaleense genezen van 7 boze geesten. Het kan zijn dat Jezus in Magdala geweest is en haar toen heeft genezen. Zij behoorde tot de groep vrouwen die Jezus volgden.

Vrouwen die Hem dienden zijn woorden die bij het apostelschap horen. Het is niet duidelijk of het een permanente groep was, van korte periodes en welke rol zij speelden.

Uit de verhalen weten we dat Jezus mannen en vrouwen gelijkstelde, zoals bij de Samaritaanse vrouw en de overspelige vrouw.

Lees verder…

Henrica-Dominica mede stichteres van Bethanië

De tweede zondag in mei is het Moederdag, moeders worden in het zonnetje gezet om alles wat zij doen
en alle liefde die zij geven.

Henrica -Dominica

In de kloosters werd vroeger de Algemene Overste of priorin moeder genoemd.

Zo heette de Mede-Stichteres van onze congregatie moeder Henrica-Dominica en zo wordt zij ook nu nog door veel zusters genoemd.
Wie was zij en waarom is zij nog steeds belangrijk?

Nog geen 2, 5 jaar na de stichting van de dominicanessen van Bethanië stierf pater Lataste, nog maar 36 jaar oud. Moeder Henrica Dominica Berthier bouwde de congregatie waarin ook ex-delinquente vrouwen konden intreden op en uit.

Frankrijk, 8 mei 1866: zuster Henrica-Dominica ontmoet voor het eerst pater Jean Joseph Lataste. Ze had over de jonge dominicaan gehoord en was gefascineerd door dit nieuwe idee: een religieus huis voor vrouwen die uit de gevangenis komen.
Eigenlijk hoorde ze al 23 jaar bij de zusters van de Presentatie van Maria, waar ze verschillende leidende functies had bekleed. Maar nu had ze de jaarlijkse geloften niet hernieuwd en wordt ze dominicanes. Hoewel ze 44 jaar oud is, laat ze alles achter zich om in Bethanië opnieuw te beginnen.

Lees verder…

Feest op Aruba

125 jaar Annaschool, Noord, Aruba                                                                                                             

Op 15 januari 1952 kwamen de eerste 7 zusters met de boot in Oranjestad aan en moesten onmiddellijk door naar Noord, waar schoolkinderen vijf van hen met vlaggetjes stonden op te wachten. De Annaschool bestond toen al 69 jaar; ze werd als allereerste school op Aruba gesticht in 1893. Onze zusters hebben er gewerkt tot in 1983 zr. Ancille als laatste met pensioen ging. Zr. Marjolein heeft er ook vijf jaar les gegeven, daarom werd ze uitgenodigd om het 125-jarig jubileum mee te komen vieren, want de andere zusters zijn intussen gestorven of niet meer in staat om te reizen. Voor de Arubaanse zr. Gemma bood dit een perfecte gelegenheid om haar familie nog eens te bezoeken.

Lees verder…

Dominicanessen van Bethanië verlaten Thorn

Het grote huis van de zusters dominicanessen van Bethanië in het Limburgse Thorn staat te koop. enkele weken geleden v ierden de zusters
een “appelfeest”, als afscheid van een plaats waar ze woonden of altijd welkom waren om bij te komen.

De algemene oversten van de dominicanessen van Bethanië woonden er ( behalve de eerste ).  Talloze novicen kwamen naar Thorn om appels te plukken voor de verkoop. Zusters die in de kinderdorpen werkten kwamen er uitslapen. Zusters die uit Aruba terugkwamen vonden hier  een nieuw thuis. Zusters uit Italië en Letland waren altijd welkom.

 

Het is het einde van een tijdperk: de verkoop van de grote villa in Thorn, waar de congregatie zo’n 60 jaar geleden neerstreek. Er wonen nu nog vijf zusters. Vier gaan er naar het nabijgelegen Haelen, drie in een oude pastorie en een in een verzorgingshuis waar meer bejaarde medezusters wonen. Een Duitse zuster gaat terug naar Duitsland.

De dominicanessen van Bethanië hebben hierna geen eigen huizen meer in Nederland. Ze kiezen voor huur, vanwege de flexibiliteit. Er zijn 51 zusters met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar. In Duitsland en Letland zijn meer jongere zusters, die ook projecten hebben.

L