Maria Magdalena

Onze algemene overste schreef in haar mededelingen aan de zusters.Maria Magdalena

Misschien hebt u het al gelezen: in de Kerk mag de feestdag van de H. Maria Magdalena intussen als feest worden gevierd. Dat bewijst ons dat de hoogachting voor deze grote vrouw, die de eerste getuige van de verrijzenis was, ook in de Kerk is gegroeid. Je kunt er niet meer omheen, dat het een vrouw was, die de opdracht kreeg, getuigenis af te leggen van de ontmoeting met de Heer en deze uit te dragen.

Als patrones van de Orde en voor ons in Bethanië is dat al lang vanzelfsprekend. We vieren, samen met onze medezusters in Mont, 22 juli al altijd niet alleen als feest, maar zelfs als hoogfeest. Daardoor herinneren we ons telkens weer, waar het uiteindelijk in Bethanië op aankomt: op de levendige ontmoeting met de Verrezene en het daaruit volgende getuigenis.
Dat is de geschiedenis van het christendom. En dat is de geschiedenis van Bethanië in één punt samengevat. Slechts degene die de Verrezene heeft ontmoet – die Gods barmhartigheid zelf heeft ervaren, die werd aangestoten door een woord, die een persoonlijk appèl ervoer, die in zijn diepste wezen is aangeroerd – kan over dit diepste geluk vertellen en van daaruit leven. Waar dan ook – in een klooster of als lid van een lekengemeenschap, in de gevangenis of in de maatschappij. Vaak bestaan er geen woorden voor deze diepe ervaring, maar ze is er wel. We krijgen niet te horen, met welke woorden Maria Magdalena hierover vertelde aan de leerlingen. Maar het moet authentiek zijn geweest , want daarna begon de beweging van de leerlingen van Jezus te groeien en steeds meer mensen werden erdoor gegrepen en konden zich voor deze boodschap openen.