Onverwachte herinneringen aan zuster Vitala

P1130394Mijn vader Gerrit Willems is gedurende zijn werkzame leven in dienst geweest bij de Zusters van Bethanië. Van 1954 tot 1965 was hij tuinman bij klooster en kinderhuis ‘De Beuken’ in het toenmalige Hees bij Nijmegen. Vanaf 1965 tot in de jaren tachtig was hij bedrijfsleider op de boerderij bij het klooster en kinderhuis ‘St. Jozef’ in het Brabantse Rijsbergen, tot het klooster werd opgeheven. Als gezin hebben wij altijd op het terrein van die kloosters gewoond. De geboortegrond van mijzelf, mijn broer Ton en zus Annie is rondom het klooster in Hees. Ikzelf en mijn broer zijn in 1955 resp. 1957 geboren in het oorspronkelijke koetshuis en boerderij, mijn zus (1960) in de later daarnaast nieuw gebouwde tuinmanswoning.
Mijn ouders hadden een goede band met de Zusters. Zuster Vitala hielp mijn moeder Lies bij de geboorte van mijzelf en van mijn broer; mijn zus kwam net iets te snel, Zuster Vitala was er graag bij geweest! Bij mijn geboorte kreeg ik overigens als derde naam ‘Alcide’ mee, naar de stichter van de orde van de Zusters van Bethanië, pater Lataste
Mijn herinneringen aan Zuster Vitala zijn heel divers. Zo herinner ik mij dat ze met mij in Nijmegen naar de Waalkade is gelopen om daar de intocht van Sinterklaas met de Stoomboot mee te maken, ook de hoge muren van de indrukwekkende kade spraken als kind tot mijn verbeelding.

Ook nam ze mij bij de Vierdaagse een keer mee naar bekenden van haar in de Sint Annastraat, om daar langs de ‘Via Gladiola’ de intocht van de wandeltocht mee te maken. In de winter was er in het schooltje van ‘De Beuken’ een prachtige poppenkast voorstelling en ik weet nog dat zij mij in de pauze achter de coulissen de poppen en de voorzieningen voor de kleurenverlichting liet zien (ze wist dat alles met elektriciteit mij toen al boeide!).
Als onze ouders eens weg moesten paste zij op ons, bijvoorbeeld in de speeltuin bij het kinderhuis. Van mijn ouders heb ik begrepen dat Zuster Vitala zich altijd enorm inzette voor het welzijn van de kinderen in het kinderhuis. Zij ging in Nijmegen langs de mensen om middelen te vragen voor het kinderhuis, niet alleen financiële middelen maar ook gebruiksmiddelen … zo kregen mijn ouders van haar onze kinderwagen, die andere mensen niet meer nodig hadden! Wij hebben haar na onze verhuizing in 1965 niet meer ontmoet. Wel is mijn moeder in november 1970 samen met Zuster Edwarda, de toenmalige priorin in Rijsbergen, naar haar begrafenis in Venlo geweest, waarvan zij zeer onder de indruk was.
Jaren later, vanaf 2015, woon ik met mijn vrouw Mieke in Molenhoek, in Noord-Limburg. Via vrijwilligerswerk bij NatuurMonumenten, ben ik daar vrij onverwacht opnieuw in contact gekomen met Bethanië. Een deel van het natuurgebied ‘De Mookerheide’ is namelijk vroeger in gebruik geweest als landgoed, klooster en kinderhuis ‘Sint Dominicus’. Op mijn zoektocht naar oude foto’s en artikelen over het Jachtslot ‘De Mookerheide’, dat gedurende 40 jaar klooster van Bethanië is geweest, kwam ik terecht in Thorn, waar nu het Moederhuis van de Zusters van Bethanië is. Ik herkende daar meteen de vriendelijke en warme gastvrijheid van de Zusters, van vroeger. Bij het doornemen van het tijdschrift ‘De Heraut van het Bethaniëwerk’ vond ik veel foto’s en verhalen over ‘Sint Dominicus’ in Mook/Molenhoek, maar … ook vond ik in de uitgave van maart-april 1971 een foto en een artikel over Zuster Vitala. Dat was voor mij heel bijzonder, want buiten de genoemde herinneringen en een vaag beeld van haar uit mijn jonge jeugd had ik geen foto van haar. Ik herkende haar echter meteen en was verrast dat zij kennelijk naast de naam Zuster Vitala ook de naam Zuster Antonie droeg. Wij wisten daarvoor niet beter dan dat zij Zuster Vitala heette, een naam die zij vanwege haar vitale inzet niet zomaar zal hebben gekregen!
Al met al is het bijzonder dat wij haar zo’n 50 jaren later op deze wijze onverwacht weer mochten ‘ontmoeten’. Graag zeggen wij nog eens, en waarschijnlijk mogen wij dat ook namens de kinderen uit het kinderhuis zeggen waarvoor zij zich heeft ingezet:

zuster Vitala

zuster Vitala

Zuster Vitala, heel hartelijk bedankt!
Theo Willems,
Augustus 2016