150 jaar Dominicanessen van Bethanië

„De grootste heiligen hebben een verleden, de grootste zondaars een toekomst!“ Korter kun je niet samenvatten, wat Bethanië van het begin af aan wilde zijn en vandaag nog is: een gemeenschap waarin wat in kerk en maatschappij onmogelijk lijkt, werkelijkheid kan worden als teken van het feit, dat bij God niets onmogelijk is.

In veel woorden, gebaren en prachtige vieringen stond deze “intuïtie van Bethanië”, zoals de Meester van de Orde, P. Bruno Cadoré het meerdere keren noemde, in het centrum van de feestelijkheden rond de verjaardag van de stichting van Bethanië op 14 augustus 1866. Steeds opnieuw beklemtoonde P. Bruno, hoe zeer de Orde van de dominicanen deze intuïtie nodig heeft.                                                                                                                unnamed

 

 

 

Zusters uit Zwitserland, Duitsland, België en Nederland reisden naar Montferrand-le-Chateau om in het Franse moederhuis van Bethanië het jubileum te vieren. Maar er waren ook gasten van verder weg: Ruth Raichle, de initiatiefneemster en begeleidster van de lekengemeenschap ”Our :Lady of Mercy”, die bestaat uit leden binnen en buiten de gevangenis van Norfolk en “Bethany House Ministries” waar ex-gevangenen een thuis kunnen vinden, samen met de dominicaan fr. Wayne Cavalier en Sue en Paul, een echtpaar dat Ruth al jarenlang ter zijde staat. Pater Lataste zei, toen hij had gesproken met de vrouwen in de gevangenis van Cadillac: “Ik heb wonderen gezien”, een wonder dat zich tot vandaag voortzet in en om de mannengevangenis van Norfolk. Mensen mogen de ervaring maken dat God iedereen aanneemt, hoe donker zijn verleden ook geweest is!

Twee congregaties, en een heel bijzondere lekengemeenschap, verbonden aan het graf van de stichter, in alle verscheidenheid op weg, om deze intuïtie van Bethanie te leven. Dit kwam op een treffende wijze tot uitdrukking toen allebei de algemene overstes, zr. Pia Elisabeth en zr. Sara, op 14 augustus in de parochiekerk van Frasne, de geboorteplaats van Bethanië, de algemene kapittels van beide congregaties, die het volgend jaar plaatsvinden, bijeenriepen. We dragen de gemeenschappelijke erfenis, niet als last, maar als handwijzer naar een toekomst, die God voor ons bereid heeft.

bethanie150jaar-2