800 JAAR Dominicanen

800-jaar-Dominicanen[1]Het jubileumjaar van de Orde van de Dominicanen is geopend! Overal op de wereld, overal in onze conventen hebben we het gevierd. Zr. Veronika en ik genoten, samen met de zusters uit Bracciano, het grote voorrecht om de openingsviering met zusters, broeders en leken uit de hele wereld in Santa Sabina mee te maken.

Het was indrukwekkend om samen met honderden leden van de Dominicaanse Familie in de kerk te staan, waar de H. Dominicus zelf nachtenlang heeft gebeden. Ik stelde me voor dat hij op dat ogenblik aan het raam stond, waardoor je vanuit het klooster in de kapel kunt kijken en van waaruit je volgens wat er verteld wordt, de broeders Dominicus bij het bidden konden zien. Wat zou hij denken bij deze overweldigende blik? Terwijl hij op de graven in de kerk lag te bidden, zal hij er vermoedelijk niet aan gedacht hebben, hoe het er 800 jaar na de erkenning van de Orde uit zou zien, hoeveel duizenden broeders, zusters en leken hem zouden navolgen en waar en hoe ze over de hele wereld op verscheidene manieren het Evangelie zouden verkondigen!           IMG_20151108_115826 - Kopie (2)

 

 

 

 

Nee, de overlevering vertelt niet, dat hij bad: “Wat zal er uit mijn kleine, zwakke gemeenschap van werkelijk menselijke broeders worden? Hebben we toekomst?” Zijn gebed ging in tegendeel over de mensen, waarvoor hij om Gods barmhartigheid smeekte: “Wat zal er toch van de arme zondaars worden?” De Orde van de Dominicanen is niet gesticht om zichzelf, maar als instrument van verkondiging.           Daarop legde P. Bruno in zijn preek heel aanschouwelijk de nadruk. “Va et predica” – “Ga en verkondig” is het motto van dit jubileumjaar. We zijn “gezondenen”, geen “blijvenden”. Aan het eind van de preek wees hij naar de poort van de kerk van Santa Sabina, waar hij aan het begin van de viering door was getrokken, en als toespeling op de opening van de Heilige Poort op 8 december, zei hij: “De poort is geopend.” En verder: “Gaat er nu doorheen naar buiten!”

IMG_20151108_122108 - Kopie (2)