Gulden Mis. Missa Aurore

Op de woensdag één week voor  Kerstmis wordt vroeg in de morgen de Gulden Mis gevierd, al enkele jaren vieren wij deze in onze kerk.
De viering is speciaal gewijd aan Maria, Jezus moeder.

Maria in blijde verwachting

De Gulden Mis wordt opgedragen op de woensdag na de derde zondag van de Advent. De Mis begint met het Rorate (Dauwt hemelen der rechtvaardigen) . Tijdens de viering  wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria.  Aan het bijwonen van deze mis wordt een bijzondere waarde toegekend, waarop het woord Gulden betrekking heeft. Het volksgeloof neemt aan dat men altijd verhoort wordt in alle smeekbeden die men tot Maria in deze Mis richt. In het verleden oefende de Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in nood verkeerden, of op mensen wier naasten op zee waren. De mis werd dan ook wel Schippersmis genoemd.

Het gebruik van de Gulden Mis bestaat sinds de vijftiende eeuw in Nederland en België maar ook in andere Europese landen.
De Mis wordt bij voorkeur opgedragen aan het Maria-altaar en ze heeft plaats ofwel ‘s morgens voor het opgaan ofwel ‘s avonds na het ondergaan van de zon, met enkel kaarslicht als verlichting.

Bij ons is de viering vroeg in de morgen om 7.30 alleen met kaarslicht wat heel sfeervol is en iedereen is nog niet helemaal wakker. Zoveel mogelijk kaarsen worden er aangestoken om te kunnen lezen en te kunnen zingen.
Dit jaar was het heel druk veel mensen waren gekomen zelfs enkele gezinnen met kleine kinderen.

Na de viering was er koffie en een krentenbol voor ieder die dat wilde.

 

Advent

Meditatie bij de Advent

Advent, 2 Komst, Komst, Advent Kaarsen

De Advent is mijn lievelingstijd van het Kerkelijk jaar, omdat het helemaal van verwachting gevuld is. Het is deze hoopvolle spanning, die uit het zogenaamde afwachten, of het geduldig wachten die het tot blije verwachting maakt. Denken wij alleen aan vrouwen, die een gewenst kind verwachten, of aan kinderen, die op Sinterklaas of het Kerstkind wachten en daaraan verbinden ze tegelijk de vervulling van hun wensen. Of kijken wij in onze wereld naar Hongkong, Bolivia, Libanon, om maar enige landen te noemen. Daar komen mensen moedig voor de verandering van hun levensomstandigheden op.

Maar ook daar, waar mensen, zoals in Israël ten tijde van Jezus, hun wens naar meer zelfbeschikking maar zelden luid laten horen, leeft toch in het volk de verwachting op een redder. Hoe treurig is het wanneer de  onderdrukker dat bereikt, dat men niets meer verwacht aan verandering of iets nieuws, wanneer de hoop ophoudt te bestaan. Dan grijpt om zich heen wat in het leven de woestijnvaders Acedia noemden, een bedompte troosteloosheid. De Adventstijd wil ons met onze wensen, verwachtingen en vurige verlangens in aanraking brengen, waarop wij wachten diep in ons binnenste, wat komt, wat eindelijk zal komen. Advent, de komst van Christus en wat brengt hij aan heil voor mij mee?

Welke verandering, verbetering, bevrijding, redding, welke troost of vrede? In het woordenboek lees ik:  adventus “aankomst” behoort tot ad-venire “aankomen”. Laten wij ons dus inzetten voor een avontuurlijke tijd, riskeren wij moedig God te verwachten met onze hoop vol verlangen als een van ons en met ons.

 

 

Priester wijding van Stefan Mangnus

In de Steigerkerk in Rotterdam wijdde bisschop Gerard de Korte van ‘s Hertogenbosch op 15 juni

Wijding van Stefan in Rotterdam

dominicaan Stefan Mangnus tot priester.

Het is niet de God van de filosofie, maar de God van het leven, de God van de Bijbel, de God van
de armen en bedroefden die “gangen boort naar onze oren”, zoals Psalm 40 zingt. Stefan is
gefascineerd door deze God, die de wereld bemint. In die liefde leven wij”.

Dat zei bisschop Gerard de Korte in zijn homilie bij de priesterwijding van Stefan Mangnus. Hij
kenschetste hem als een man die “leeft in relaties” met “God als zijn eerste liefde”. Het verbaasde
hem niet dat Stefan zich aangetrokken voelt tot een leven van studie, gebed, gemeenschap en
prediking.

“Bel mij als je gewijd wilt worden”, had de bisschop gezegd toen Stefan in 2014 intrad in de Orde der Predikers. Stefan was toen al 4 jaar zijn bisschoppelijke gedelegeerde voor onderwijs en catechese en in die tijd was een vriendschappelijk contact gegroeid.

De Korte benadrukte dat priesters dienaars zijn, zoals Christus dat is. Stefan zet zich onder meer daarom in voor ongedocumenteerden en asielzoekers, die hij taalles geeft. De steigerkerk was goed gevuld met parochianen, familie en vrienden, leden van de dominicaanse geledingen en van andere religieuze orden en congregaties, en broeders uit onze omringende landen. Stefan studeerde onder meer in Toulouse, Cambridge en Oxford.

Ook waren er muzikale vrienden, die door Stefan gevraagd waren te zingen. Pas daags voor de wijding oefende het koor voor het eerst, maar het klonk als een klok, onder leiding van Maarten Michielsen en onder orgelbegeleiding van Anton Doornheim.

Stefan is de tweede van de nieuwe generatie dominicanen die priester is gewijd. De eerste was Richard Steenvoorde o.p. afgelopen november. Beide broeders wonen in het nieuwe convent van de Dominicanen in Rotterdam

Feest van Christus Koning

Veel christenen aanbidden Jezus Christus – in plaats van hem te volgen. En dat snap ik best.

Hem aanbidden is veel veiliger dan hem te volgen.

Het is vandaag Christus Koning, het einde van het kerkelijk jaar. Volgende week begint alles weer met de advent, de tijd van verwachting. Nu vieren we de apotheose: Christus is koning. Van de geschiedenis, van het heelal. Van alle tijd en ruimte is hij koning. Hij, gestorven als een machteloze misdadiger. En als snotneus.

Ik vraag me wel eens af wat er gebeurd zou zijn als Jezus wel zijn levensherfst had mogen beleven. Stel nou dat hij, zoals bijvoorbeeld de Boeddha, een jaar of 80 had mogen worden en in vrede had mogen sterven, omringd door zijn leerlingen… Welke leer had hij dan achtergelaten?

Afbeeldingsresultaat voor iconen van christus koning

Lees verder…

De eerste Maria Magdalenadag van Maasland

PERSBERICHT

Maria Magdalena

De heilige  Maria Magdalena is sinds eeuwen aan de kerken van Maasland verbonden.  Na leeravonden              over deze patroonheilige koos de Rooms Katholieke Sion-gemeenschap van  Maasland er voor haar
jaarlijks te eren met een Patronaatsdag, niet op haar jaardag in juli, maar op de laatste zondag van
september als iedereen weer terug van vakantie is.

Op zondag 30 september jl. was de eerste Maria Magdalenadag, met in de ochtend een bijzondere viering waarin pastor Jan Lamberts en zuster Delia Brugts voor gingen. De dienst werd prachtig muzikaal ondersteund door het koor Let’s Sing Together. Vele parochianen en gasten waren aanwezig in de mooi versierde kerk. Het werd ook een bijzondere viering waarin zuster Delia in haar overweging de rol van Maria Magdalena belichtte als apostel onder de apostelen. “Vooral haar trouw zijn aan Jezus van Nazareth geeft inspiratie voor ons mensen, ” aldus zuster Delia. Tijdens de feestelijke koffie met een speciaal Maria Magdalenakoekje werd er door velen nagepraat  over haar preek.

Een ander hoogtepunt was de officiële oplevering van de vernieuwde Parochiezaal en serre en de onthulling van de muurschildering die kunstenares Anja Eijgenraam in  opdracht van de Pastoraatsgroep Maria Magdalena maakte. Het is echt een Maaslandse Maria Magdalena geworden, met de kastanjeboom uit de parochietuin herkenbaar in beeld, evenals de bloemen en de vogels van hier.

Lees verder…

Henrica-Dominica mede stichteres van Bethanië

De tweede zondag in mei is het Moederdag, moeders worden in het zonnetje gezet om alles wat zij doen
en alle liefde die zij geven.

Henrica -Dominica

In de kloosters werd vroeger de Algemene Overste of priorin moeder genoemd.

Zo heette de Mede-Stichteres van onze congregatie moeder Henrica-Dominica en zo wordt zij ook nu nog door veel zusters genoemd.
Wie was zij en waarom is zij nog steeds belangrijk?

Nog geen 2, 5 jaar na de stichting van de dominicanessen van Bethanië stierf pater Lataste, nog maar 36 jaar oud. Moeder Henrica Dominica Berthier bouwde de congregatie waarin ook ex-delinquente vrouwen konden intreden op en uit.

Frankrijk, 8 mei 1866: zuster Henrica-Dominica ontmoet voor het eerst pater Jean Joseph Lataste. Ze had over de jonge dominicaan gehoord en was gefascineerd door dit nieuwe idee: een religieus huis voor vrouwen die uit de gevangenis komen.
Eigenlijk hoorde ze al 23 jaar bij de zusters van de Presentatie van Maria, waar ze verschillende leidende functies had bekleed. Maar nu had ze de jaarlijkse geloften niet hernieuwd en wordt ze dominicanes. Hoewel ze 44 jaar oud is, laat ze alles achter zich om in Bethanië opnieuw te beginnen.

Lees verder…