Catharina van Alexandrië

Op 25 november viert de studentenparochie haar feestdag. Wij waren uitgenodigd om met hen mee te vieren.

Wie is Catharina van Alexandrië?  Zij leefde in de 4e eeuw, haar vader was gouverneur van het Romeinse Rijk. Zij wilde heel veel leren, zo kende zij op haar 15e  alle werken van Plato zegt het verhaal, ze had een hele bibliotheek tot haar beschikking.

Ze was mooi, maar geen een man voldeed aan haar eisen, hij moest meer weten dan zij, zij wilde van hem leren. In een gesprek met een kluizenaar hoorde ze dat er iemand was die  meer wist dan zij, dat was Jezus Christus. In een visioen ontmoette zij Jezus, Hij wilde haar bruid worden. Zij vertelde over haar spirituele bruiloft.

In die tijd moest men knielen en de macht van de koning of keizer aanbidden. Dat deed ze niet ze werd in de gevangenis gegooid en gegeseld. De vrouw van de koning kwam naar haar toe ze wilde weten wie ze was en haar wonden genezen, maar deze waren al genezen door Jezus zelf.   Catharina vertelde haar verhaal, deze vrouw werd gedoopt tezamen met de cipiers.                                                                                                                                                                          


De andere dag werden allen gedood maar Catharina zou worden geradbraakt met het rad. Toen ze bij het rad stond brak dit en vele werden gedood. De leider was zo boos dat hij haar onthoofde.

Vanwege haar wijsheid en kennis is zij de patrones van de studenten.

 

Na dit verhaal, werd ons gevraagd ons eigen  verhaal te vertellen. De story verteller vroeg wie denkt dat het verhaal over Catharina echt is? Niemand dacht dit. Deze story verteller liet ons het verschil zien tussen feitelijk en de diepere zin van een verhaal. Een verhaal waarin je mensen vertelt wat ze moeten doen, of een verhaal waarmee je mensen wilt inspireren. Daarna werden we gevraagd om met iemand, die je niet kende, iets te vertellen wat belangrijk is of was in je leven. Het leuke was dat een echtpaar samen hun eigen verhaal van hun eerste ontmoeting aan andere mensen vertelde zonder zij dit van elkaar wisten.

Na de verhalen werden we uitgenodigd om de Eucharistie te vieren. Het was een mooie afsluiting van de middag waarin we veel mensen leerde kennen en dingen hoorden die we niet wisten.    Tussendoor was er een muzikaal intermezzo door het orkest Krashna Musica Delft dit zijn studenten van de TU Delft. Aan het eind van de middag konden we elkaar ontmoeten bij een hapje en een drankje.