Waar zijn wij?

Klik op de vlag voor de website van de zusters in Letland.

Klik op de vlag voor de zusters in Letland.

Klik op de vlag voor de website van de zusters in Duitsland.

Klik op de vlag voor de zusters in Duitsland.

Contactadres per e-mail:

algemeen overste: Sr.Sara@bethanien-op.org

zr. Delia: deliamaria.brugts@gmail.com
tel. 015-2573041

Communiteiten

Ons klooster in Thorn ligt in een prachtige omgeving in Limburg. Een kleine groep zusters biedt gastvrijheid aan zusters die vanuit het buitenland naar Nederland komen voor vakantie of vergaderingen.

Het Generalaat van onze congregatie is ook gevestigd in Thorn. De groep zusters geeft ook ondersteuning zodat de algemene overste en haar raad zich volledig kunnen inzetten voor hun taak ten behoeve van alle zusters van onze congregatie.

maria-rust-thorn
Maria Rust
Hagenbroek 11
6017 RD Thorn

*

Het klooster in Teteringen ligt aan de rand van Breda. Vroeger werkten bijna alle zusters die daar woonden in het jeugddorp. Nu wonen er nog een aantal zusters die vrijwilligerswerk doen in het verzorgingshuis van Zuiderhout. Ook proberen zij iets te betekenen voor vluchtelingen in zover dat in hun vermogen ligt.
Het klooster wordt uiterlijk eind 2015 gesloten.

maria rabboni teteringen
Maria Rabboni
Laanzichtweg 60
4847 SJ Teteringen

*

Het verzorgingshuis St. Magdalena in Haelen, is een Zorgcentrum, waar een grote gemeenschap van oudere en hulp- en verplegingsbehoeftige zusters de nodige verzorging en verpleging ontvangen. Sinds kort worden ook ‘leken’ opgenomen om de opengevallen plaatsen aan te vullen.

st-magdalena-haelen
St. Magdalena
Magdalenahof 1
6081 GP Haelen

*

In Boxmeer woont een kleine groep zusters in het zorgcentrum van de zusters van Julie Postel. Zo kunnen zij gebruik maken van alle faciliteiten die het zorgcentrum biedt, maar ook als groep samenleven en samen bidden.

st-anna-boxmeer
St.Anna
Veerstraat 49
5831 JM Boxmeer

*

In 2008 is er een kleine groep gestart met nog vitale zusters in een pastorie in Delft. Zij hopen daar iets voor de mensen te betekenen, maar zij willen met hun leven ook laten zien dat in deze tijd er behoefte is aan religiositeit. Degenen die dat willen zijn uitgenodigd om tweemaal in de week met ons mee te bidden met het avondgebed. Contact via zr. Delia.

bethanie_in_delft
St Dominicus
Nassaulaan 2
2628 GH Delft