“Er zit een scheur in een vaas

„Er is een scheur in alles, door deze scheur valt het Licht.“ ( Leonhard Cohen)

Zr. Katharina schreef in het mededelingenblad:

Het beeld en het voorwoord van P. Peter Kreutzwald OP, de provinciaal van Teutonia in het laatste nieuwsblad van de Duitse Dominicanen heeft mij erg aangesproken, daarom wil ik dit graag met u allen delen.

„De sculptuur op het titelblad is een werkstuk van Udo Mathee. Een vaas. Een vaas met een openstaande scheur. Als vaas schijnt die onbruikbaar geworden, want die kan geen water meer vasthouden. Dus weg ermee. Maar wacht even! „Sinnvoll“ heeft de kunstenaar in gouden letters langs de scheur geschreven. Misschien heeft de vaas toch nog een waarde en een zin. De scheur maakt het mogelijk inzage te krijgen in de binnenkant van de vaas. Door de scheur licht als een bliksem de gouden binnenkant van de vaas op. Terwijl aan de buitenkant van de vaas het hele kleurenspectrum matte kleuren laat zien, straalt de binnenkant als bladgoud.

Het herinnert mij aan een passage uit de brief aan de Korintiërs. „Uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van ons zelf komt, maar van God.“ (2 Kor. 4,6b-7)

Bisschop Wilmer schrijft in DIE ZEIT: „Waar wij als kerk altijd perfect willen zijn, vergeten wij Gods genade. Zijn troost. Zoeken naar een genadige God is onze  blijvende opgave als christen. … Wij hebben een goede kijk nodig voor de gewonde harten van vandaag, voor de scheur in het bestaan van anderen, voor de barst in ons eigen leven. Leonhard Cohen zingt: ´There is a crack in everything.` Door deze barst, deze pijn en deze woede heen te gaan brengt ons op weg naar God.“ (DIE ZEIT van 4. juni 2020).“