Graven stichters van Bethanië verhuizen

graf-latasteIn het Franse Mont wordt een bijzondere verhuizing voorbereid: het graf van pater Johannes Josef Lataste, samen met zr. Henrica Dominica Berthier de stichter van de Dominicanessen van Bethanië, wordt naar een nieuwe kapel overgebracht.

De zusters van Bethanië hopen dat Lataste in de toekomst zalig verklaard wordt. Nu al wordt hij vooral in Frankrijk intensief vereerd. Zijn graf bevindt zich momenteel in de ingang van de zusterskapel in Mont. Na veel overleg is besloten om de huidige Jozefkapel opnieuw in te richten en er een meditatief toegangspad aan te leggen. Marc Chauvaux o.p. ontwierp de nieuwe situatie.

Meedenken en – betalen
Het convent van Mont, waar zich de stoffelijke resten van de stichters bevinden, behoort tot de ‘oorspronkelijke’ congregatie van Bethanië, die in 1866 gesticht werd. ‘Onze’ congregatie van de Dominicanessen van Bethanië van Venlo is pas tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstaan, in 1914.
De laatste jaren is het contact tussen de congregaties geïntensiveerd. De zusters in Venlo zijn vanaf het begin uitgenodigd om mee te denken over de verbouwing in Bethanië-Mont. ‘We willen de erfenis van onze stichters samen onderhouden’, laten de zusters in hun nieuwsbrief weten. ‘Giften voor dit project zijn welkom, want ook de financiële last van deze verbouwing dragen we samen.’

Bron: dominicanen.nl