Gulden Mis. Missa Aurore

Op de woensdag één week voor  Kerstmis wordt vroeg in de morgen de Gulden Mis gevierd, al enkele jaren vieren wij deze in onze kerk.
De viering is speciaal gewijd aan Maria, Jezus moeder.

Maria in blijde verwachting

De Gulden Mis wordt opgedragen op de woensdag na de derde zondag van de Advent. De Mis begint met het Rorate (Dauwt hemelen der rechtvaardigen) . Tijdens de viering  wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria.  Aan het bijwonen van deze mis wordt een bijzondere waarde toegekend, waarop het woord Gulden betrekking heeft. Het volksgeloof neemt aan dat men altijd verhoort wordt in alle smeekbeden die men tot Maria in deze Mis richt. In het verleden oefende de Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in nood verkeerden, of op mensen wier naasten op zee waren. De mis werd dan ook wel Schippersmis genoemd.

Het gebruik van de Gulden Mis bestaat sinds de vijftiende eeuw in Nederland en België maar ook in andere Europese landen.
De Mis wordt bij voorkeur opgedragen aan het Maria-altaar en ze heeft plaats ofwel ’s morgens voor het opgaan ofwel ’s avonds na het ondergaan van de zon, met enkel kaarslicht als verlichting.

Bij ons is de viering vroeg in de morgen om 7.30 alleen met kaarslicht wat heel sfeervol is en iedereen is nog niet helemaal wakker. Zoveel mogelijk kaarsen worden er aangestoken om te kunnen lezen en te kunnen zingen.
Dit jaar was het heel druk veel mensen waren gekomen zelfs enkele gezinnen met kleine kinderen.

Na de viering was er koffie en een krentenbol voor ieder die dat wilde.