Henrica-Dominica mede stichteres van Bethanië

De tweede zondag in mei is het Moederdag, moeders worden in het zonnetje gezet om alles wat zij doen
en alle liefde die zij geven.

Henrica -Dominica

In de kloosters werd vroeger de Algemene Overste of priorin moeder genoemd.

Zo heette de Mede-Stichteres van onze congregatie moeder Henrica-Dominica en zo wordt zij ook nu nog door veel zusters genoemd.
Wie was zij en waarom is zij nog steeds belangrijk?

Nog geen 2, 5 jaar na de stichting van de dominicanessen van Bethanië stierf pater Lataste, nog maar 36 jaar oud. Moeder Henrica Dominica Berthier bouwde de congregatie waarin ook ex-delinquente vrouwen konden intreden op en uit.

Frankrijk, 8 mei 1866: zuster Henrica-Dominica ontmoet voor het eerst pater Jean Joseph Lataste. Ze had over de jonge dominicaan gehoord en was gefascineerd door dit nieuwe idee: een religieus huis voor vrouwen die uit de gevangenis komen.
Eigenlijk hoorde ze al 23 jaar bij de zusters van de Presentatie van Maria, waar ze verschillende leidende functies had bekleed. Maar nu had ze de jaarlijkse geloften niet hernieuwd en wordt ze dominicanes. Hoewel ze 44 jaar oud is, laat ze alles achter zich om in Bethanië opnieuw te beginnen.


Nu ze de stichter van de nieuwe gemeenschap leert kennen, verzekert ze hem, hoe sterk de dienst aan ex-gevangenen tegemoet komt aan haar verlangen en dat ze alles voor deze vrouwen wil doen.
Het begint dus met een misverstand. Lataste vertelt haar dat hij geen huis begint om ontslagen gevangenen op te vangen, maar een klooster waarin ze volledig medezusters kunnen worden – samen met vrouwen van onbesproken levenswandel. Na een passende tijd van invoering zal er geen verschil meer zijn.

Zr. Henrica- Dominica is ontsteld, maar hij legt zijn idee zo vol vuur uit, dat ze na even weifelen bereid is om het huis van Bethanië te bezoeken en met de bewoonsters te spreken. “Maar het huis bestaat nog niet”, zegt Lataste. “Ik hoop dat we het samen kunnen stichten!”.
Ze is verbijsterd en wil afscheid nemen. Maar dan vraagt Lataste haar om nog drie dagen te blijven en te mediteren over Jezus die aan het kruis hangt tussen, twee criminelen. In zijn leven en bij zijn sterven heeft Jezus zoveel mensen hun zonden vergeven. Want Gods barmhartigheid kent geen grenzen.
Na drie dagen staat haar besluit vast: Bethanië zal er komen, precies zoals pater Lataste het zich heeft voorgesteld.
Op 9 augustus 1866 kopen de twee een oud herenhuis in Frasne, dichtbij Besançon. Op 14 augustus gaan zr. Henrica-Dominica, een andere zuster en twee postulanten er wonen.

Nog geen 2.5 jaar na de stichting, op 10 maart 1869 sterft pater Lataste op de leeftijd van 36 jaar. Moeder Henrica-Dominica zet het werk voort en in 41 jaar zou zij 363 vrouwen opnemen die uit de gevangenis komen en na jaren van voorbereiding konden zij die dat wilden eventueel intreden in Bethanië.
Op 27 februari 1907 overlijdt ze, 85 jaar oud. Tot het laatst spant ze zich in voor de geest van Bethanië. Haar laatste wens was: Houdt van iedereen die God jullie zendt, verdraag elkaars fouten. Houdt van hen om Godswil, niet vanwege jullie zelf.

Aangepast uit de Blikwisseling