“Het einde van de mensenhandel begint met ons

20161108_153748Onder deze titel vond van 6 -12 november het congres van R (eligieus) in E(urope) N(etworking) A(gainst) T(raffincking and E(xploitation) plaats, met 130 afgevaardigden uit 27 landen.
Leden van RENATE werken op alle gebieden tegen mensenhandel, van het ondersteunen van slachtoffers, hun genezing en integratie, tot prefentief werk in opvoeding en opleiding, juridische ondersteuning en campagnes bij regeringen toe, om deze moderne vorm van slavernij tot stilstand te brengen.

Paus Franciscus, voor wie dit een heel belangrijk thema is, ontving ons tijdens een speciale aidiëntie om zijn waardering te tonen voor onze inzet. hij betoonde, dat mensenhandel “de door God gegeven waardigheid van zovele zusters en broeders geweld aan doeten een zware misdaad is tegen de menselijkheid”. zijn onbevreesde uitspraken over het kwaad van de mensenhandel geeft de leden van RENATE de kracht om door te gaan in de strijd.

Aan het eind van het congres, waar vele waardevolle ontmoetingen plaats vonden en ervaringen werden uitgewisseld, werden de volgende doelen geformuleerd:

“Samen met de kerk, de landen en maatschappelijke autoriteiten, en rekening houdend met de door de UN opgestelde doelen wil RENATE:
1. Onvermoeibaar werken voor de rehabilitatie van slachtoffers, voor de bevrijding van de wereld van arbeidsuitbuiting, seksuele slavernij en orgaanhandel;
2. De oorzaken zoeken van de systematische ongerechtigheid, die tot deze misstanden leidt;
3. Haar netwerk in te zetten om de communicatie en samenwerking tussen de landen van herkomst, van transitie en van bestemming te provoceren;
4. Mogelijkheden aanbieden voor volledige integratie van slachtoffers, inclusief bescherming in veilige huizen, zorgen voor wettelijke erkende documenten en training voor goed werk, zodat slachtoffers een leven in volheid kunnen leiden;
5. Het opvoeden van de maatschappij, vooral jongeren zodat men alle vormen van mensenhandel en uitbuiting gaat zien als volkomen onacceptabel;
6. Juridische en civiele autoriteiten bewegen tot een wetgeving, doe slachtoffers erkent en beschermt, hen een passende vergoeding toekent, cliënten en souteneurs straft en de straffen voor deze misdaden strenger maakt;
7. Samenwerking met de media om te komen tot een sterke stem die de attentie van de wereld op ale aspecten van mensenhandel en uitbuiting richt;
8. RENATE nodigt uit om 8 februari te wijden aan gebed tegen mensenhandel. In 2014 heeft Paus Franciscus deze datum vastgelegd als jaarlijkse gebedsdag tegen mensenhandel. in 2017 stellen we voor, deze dag speciaale te wijden aan de uitbuiting van kinderen.