Het Kapittel

Het kapittel is een grote vergadering die eenmaal in de zes jaar wordt gehouden en waar zusters vanuit de hele congregatie voor worden gekozen. Op 7 februari zijn we begonnen met een bezinningsdag om alles achter ons te laten en ons voor te bereiden op het kapittel.
Op het kapittel worden de afgelopen 6 jaren afgesloten met een verslag van de algemene overste en een financieel verslag van de econoom.

Nadat dit alles is gebeurd, wordt er een begin gemaakt met de voorbereiding van de keuze voor het algemeen bestuur. Aan de zusters die op de lijst staan van eventuele kandidaten wordt gevraagd of zij zich verkiesbaar stellen.
De volgende dag is dan de keuze van de algemene overste en de dag daarop de keuze van de bestuursleden / raadsleden.20170212_105905[321]
We zijn dan ook verheugd om ons nieuwe bestuur aan u voor te stellen:

zr. Katharina zij is de Algemene Overste, zij staat in het midden.
zr. Hannah, zr. Hellena, zr. Barbara en zr. Judith.

 

 

 

opeinig GK

Iedere morgen beginnen we met het vieren van de Eucharistie om Gods Zegen
te vragen voor de nieuwe dag die voor ons ligt.

Iedere avond sluiten we af met een half uur stille aanbidding in de kapel. Om de dag te overdenken, om tot rust te komen,
om weer nieuwe krachten op te doen en Gods Zegen te vragen.

 


unnamed

Het kapittel duurt 10 dagen waarin het beleid voor de komende zes jaar wordt vastgelegd in de nieuwe akten
Zodat iedere zuster weet wat er afgesproken is en daar naar probeert te leven.

Alle dagen wordt er dan ook hard gewerkt, gediscussieerd en met elkaar besproken wat er in de Constituties en wat er in de akten moet komen. Het is heel fijn dat we twee jaar geleden hiermee al begonnen zijn.

 

eind goed al goe

eind goed al goed

Aan het begin van het kapittel was aan ieder van ons gevraagd om een symbool mee te nemen om te bouwen. Ieder had iets meegebracht:
een steen, touw, cement, hout, een raam, een hond om het gezellig te maken, de bijbel. Aan heel veel dingen had men gedacht.
We kunnen zeggen dat er goed gebouwd is. Het fundament voor de volgende 6 jaar ligt er.
Zaterdag is het kapittel afgesloten met een mooie viering waarbij alle zusters die konden aanwezig waren, daarna ging ieder huiswaarts.