De muizenkolonie

In bange en boze tijden kan je geinspireerd worden om een verhaaltje te schrijven. Dat gebeurde met zr. Christa:
muis
Onder de vloer van een oude schuur bevindt zich een grote muizenkolonie. Er zijn verschillende nesten met vader, moeder muis en ontelbaar veel jonkies. Alle muizen hebben het goed want er is eten in overvloed: korrels tarwe, mais en af en toe een stukje kaas. Aan de kaas komen is een moeilijke en gevaarlijke klus. Meestal gaan de vaders op pad en verschalken wat stukjes kaas in de woning van de boer. Soms gaan de moeders met wat jonkies. De taken zijn eerlijk verdeeld en iedereen levert met veel plezier zijn aandeel, want kaashalers worden gewaardeerd.

Lees verder…

Een impressie van een gevangenis in Amerika

Introductie                                                                                                                           

tekening van een gevangene.

tekening van een gevangene.

Afgelopen maand maart ben ik in Amerika geweest om mijn (leken) dominicanen broedersen zusters van de Lady of our Mercy chapter in Norfolk prison, Massachusetts te bezoeken. Deze gemeenschap bestaat zowel uit gedetineerden als niet gedetineerden leden. Dit is dus een bijzondere religieuze gemeenschap en ik was nieuwsgierig hoe dat nu in de praktijk functioneert. Omdat ook vele van mijn medebroeders en -zusters in Nederland, collega’s, vrienden en bekenden benieuwd zijn naar mijn ervaringen met deze communiteit heb ik getracht deze in woorden te vangen.

Een impressie

The simple fact that a group of men came together to form a Dominican community because they wanted a better life for themselves, to change and to   pray. I truly was inspired by the faith of this group when I arrived here in 2007 and I am still inspired by that faith, to serve our community here behind the walls and the larger community outside of these walls. Prayer is a powerful gift that has affected change at MCI Norfolk in the lives of the men here and in the prison community as a whole which is what I love so much about our Dominican community; we are prayer warriors. Woorden uit de brief van de huidige president Pete, van de Lay Dominican Community Lady of our Mercy. In het jaar 2016 op de vierde zondag van de veertig dagen tijd woonde ik mijn eerste kerkdienst bij in Massachusetts Correctional Institute (MCI ) Norfolk. De kapel was vol, op enkele vrouwelijke vrijwilligers na waren het allemaal mannen. Allemaal mensen die vol aandacht de mis volgde en actief participeerde door lezingen en muziek. Daar zat ik dan. Nu ben ik wel gewend om in gevangenissen vieringen mee te maken en te doen. Al een aantal jaren werk ik als aalmoezenier in twee gevangenissen in Nederland. Maar dit was duidelijk van een andere orde. Terwijl in Nederland de aalmoezenier de diensten voorbereidt zowel naar inhoud als logistieke zaken, was het duidelijk dat dat hier in Norfolk door de gedetineerden zelf werd gedaan. Uiteraard was er in de Eucharistieviering een voorganger maar die kwam van buiten en was te gast. Alles gebeurde onder verantwoordelijkheid en controle van de mannen binnen.

Lees verder…

Aboutaleb pleit voor zichtbare religie

Burgemeester Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb

Religie kun je niet wegpoetsen. Je kunt niet anders dan denken en doen vanuit je inspiratie, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb zaterdag bij zijn toespraak in de monumentale Dominicuskerk ‘het Steiger’ in Rotterdam. ‘Laat het maar zien.’

Nederland is groot geworden met op de christelijke sociale leer geïnspireerde wetgeving, stelde de Rotterdamse burgemeester. ‘Het is belangrijk om te beseffen hoe diep geworteld en hoe belangrijk dit is. We zijn daar te weinig trots op.’

Aboutaleb riep de aanwezigen in de volle Dominicuskerk – die sinds zaterdag rijksmonument is! – op om trots te zijn op hun christelijk geloof in God en om zichtbaar te zijn in de publieke ruimte. ‘Ik vind het oprecht mooi als dominicanen er altijd zo (in habijt) bij zouden lopen, omdat het iets vertelt.’

De toespraak van Aboutaleb was het hoogtepunt van ruim twee weken festiviteiten vanwege het 800-jarig jubileum van de Orde van de Predikers in Rotterdam, een stad waar de dominicanen bovendien 600 jaar aanwezig zijn.

De populaire burgemeester maakte het delen van verhalen tot het thema van zijn lezing. Rotterdam telt mensen met 170 verschillende nationaliteiten, het is de voorhoede van een snel veranderende samenleving. Dat brengt onzekerheid mee, en dan heeft de overheid ook nog eens een geloofwaardigheidsprobleem. Er is een nieuwe ‘stip op de horizon’ nodig.

‘We zouden geen integratiebeleid nodig hebben als we nieuwsgieriger zouden zijn naar elkaar’, zei Aboutaleb. Volgens zijn analyse van onze samenleving zorgt de onzekerheid ervoor dat mensen vaak bezig zijn om de welvaart die we hebben te verdedigen en te beschermen. Lees verder…

Over mensenrechten– 800 jaar Dominicanen

Elk mens is vrij en heeft een eigen waardigheid. Dat gold voor de Indianen in de 16eeeuw evenzeer als voor gevangenen, vluchtelingen en extremisten nu. Die schurende waarheid werd zaterdag verkend tijdens een studiedag over dominicanen en mensenrechten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dominicanen hebben een fascinerende geschiedenis met de mensenrechten. Er loopt een lijn van de woedende preek van Antonio de Montesinos in 1511 – ‘Zijn zij dan geen mensen?’, hield hij de Spaanse veroveraars in Hispaniola voor – naar de wetten van Burgos uit 1532. In die wetten werd voor het eerst gesproken over de rechten van mensen die door velen beschouwd werden als ongelovige wilden.

De studiedag, georganiseerd door de Dominicaanse Lekengemeenschap in de Nijmeegse Dominicuskerk, was deel van de viering van het achtste eeuwfeest. Het was ook het eerste publieke optreden van Richard Steenvoorde o.p., een van de jonge dominicanen. Aan het einde van zijn toespraak vroeg hij zijn meest oudere aanwezige zusters en broeders voor hem te bidden.

Richard is gepromoveerd in het internationaal recht, is tevens filosoof én studeert nu nog theologie in Oxford. Bij uitstek is hij dus degene die iets kan vertellen over dominicanen en mensenrechten, toegespitst op Francisco Vitoria (1493-1546), gerespecteerd jurist en theoloog in Salamanca.

Lees verder…

Vastentijd – Tijd van Bezinning

Het eerste weekend van de vastentijd was gepland door de RKJ ( Rooms Katholieke Jongeren ) om naar het klooster te gaan van de Dominicanen in Huissen, om zo de vastentijd te beginnen. Aan mij was gevraagd om als begeleidster mee te gaan en de 2 thema’s die zij hadden te begeleiden. De thema’s waren: Vasten en 800 jaar Dominicanen.20160214_115441 (3)

Vrijdagavond rond 20.30 uur was iedereen gearriveerd en was er een kennismakingsronde.

De volgende ochtend om 8 uur was de Lauden( ochtendgebed ) in het klooster met aansluitend ontbijt in ons verblijf ODP ( onder de pannen ). Daarna werd iedereen op pad gestuurd om na te denken over wat is vasten voor mij? Hoe wil ik hier vorm aangeven?

Daarna kon iedereen vertellen hoe hij/zij hier over had nagedacht. Het was een mooi en open gesprek waarin steeds weer werd gesproken over de zoektocht naar God, meer tijd voor bezinning en gebed. Sober leven, minder bezig zijn met social media, facebook, twitter ed.

Lees verder…

Zo is het met de Menswording: een handvol God in de machtige hand die alles vasthoudt.

Beste mensen,                                                                                                                                                             

toen ik ooit in Frankrijk op retraite was, hoorde ik een heel vrije vertaling van het verhaal van de roeping van Abraham. In plaats van het bekende: „Trek weg uit je eigen land, ga weg van je familie en van je vaderhuis. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan.“ (Gen 12 e.v.) werd gezegd: „Verlaat wat je kent!“

Als ik denk aan het komende jaar 2016, komt me dit woord in gedachten: “Verlaat wat je kent!” Heel veel mensen moesten en moeten verlaten, wat ze kennen: hun vaderland, hun zekerheden, hun gewone leven. Maar, al is het in onvergelijkbaar kleinere dimensie, ook wij moeten telkens weer vertrouwde situaties verlaten en op weg gaan. Kunnen we daarin een kans, misschien zelfs een uitnodiging zien? In 2015 hebben we al belangrijke stappen gezet, maar we hebben nog van alles voor de boeg, als we echt willen vertrekken en op weg gaan naar het beloofde land – als we het proces van vernieuwing, waarmee we begonnen zijn, serieus nemen.

En God? Als er ìemand echt alles heeft verlaten, dan Hij wel – Hij heeft de absolute “comfortzone” verlaten en is mens geworden. Wat een ruil was dat: de hemel, waarnaar wij verlangen, de volheid, om te ruilen voor ons menselijk, begrensd, vaak niet echt glanzend bestaan! Daar heeft Hij ons mee gered, ons aardse leven naar Zich toe getrokken en ons hoop gegeven – “Menschen, die ihr wart verloren, lebet auf, erfreuet euch!” (Mensen, die verloren waart, leeft op, verheugt u)

Kinderen van Bethanië

KathinkaKathinka Kolbert begint haar carrière als Bethaniëkind in Baexem/Exaten als peutertje van1,5 jaar. Van daaruit komt ze in een pleeggezin, waar ze schandelijk wordt behandeld en daarom is ze erg opgelucht, als ze, als 12-jarige in De Beuken in Nijmegen wordt geplaatst. Nadat ze op de fiets op zoek gaat in een mislukte poging om haar biologische moeder te leren kennen, belandt ze via Mook in het kinderdorp in Horn. Daar vindt ze haar thuis.

Jarenlang heeft ze dagboek gevoerd en dit talent voor schrijven (en dichten) heeft ze – niet op de laatste plaats als therapie om haar verleden een plaats te geven – uiting gegeven in 6 boeken, over haar leven in en buiten Bethanië.

Vorige week werd ze 70 jaar, maar ze voelt zich nog steeds “Bethaniëkind”. Dat heeft haar ertoe gebracht om haar laatste boek uit te brengen: “Kinderen van Bethanië, hun verhaal”: een verzameling van herinneringen van een groot aantal voormalige bewoners van Bethanië in Nederland.
Kathinka vroeg enkele jaren geleden inlichtingen via onze website, waarop zr. Marjolein reageerde. Daaruit resulteerde een mooi contact met de zusters van Thorn. Het was daarom een heel gezellig uurtje, toen ze enkele exemplaren van haar nieuwste boek kwam overhandigen. Het is een weldaad, na de confrontatie met pijnlijke episodes uit de geschiedenis van ons kinderwerk, zo veel waardering en dankbaarheid te mogen ervaren.

Bezoek van de coördinatrice van de Dominican Sisters International ( DSI ) zr. Marie- Therese Clement

Op 6 en 7 december bezocht zr. Marie-Therese Nederland en bij die gelegenheid vond ze het heel fijn om enkele congregaties/communiteiten te leren kennen en tevens over de mooie en moeilijkere dingen te spreken waarmee zij als wereldwijde coördinatrice te maken krijgt .

De tijd was wel kort, maar was toch voldoende om ons generalaat in Thorn (dominicanessen van Bethanië), de dominicanessen van Nashville in Sittard, de dominicanessen van Voorschoten en onze Bethanië-communiteit in Delft te bezoeken.

In Voorschoten werd ze door het bestuur ontvangen en dat gaf haar de gelegenheid om haar dank uit te spreken voor de ondersteuning die de congregatie de DSI heeft kunnen geven.

Na het middagmaal werd een foto gemaakt van alle aanwezigen onder de namen van alle overleden zusters.

zusters Voorschoten

zusters Voorschoten

zusters Thorn

zusters Thorn

.