de onzin van “conservatief en Progressief”

Tanja Hummel

Tanja Hummel

‘Conservatieve katholieken zijn niet conservatief. En progressieven zijn niet progressief.’ Tanja van Hummel, filosofe en huisgenote van de dominicaanse communiteit Huissen, doet als katholiek van na de polarisatie een hartverwarmend betoog voor begrip.

 

Tanja van Hummel ontwikkelde haar geloofsleven in Taizé en bij moniale dominicanessen in Frankrijk. Ze analyseert op de website nieuwwij.nl hoe zij en haar generatie geen deel hebben aan de root shockvan de jaren zestig. In haar ogen zijn de conservatieve en progressieve katholieken, die onderling zo verdeeld zijn, twee kanten van dezelfde medaille. Een paar citaten:

‘Ik voel me bij beide vormen van vieren en kerk zijn thuis en daarom doet het pijn om te merken dat beide partijen, de een vaak aangeduid als “progressief”, en de ander als “conservatief”, het niet goed met elkaar kunnen vinden. Sterker nog: dat ze soms loodrecht tegenover elkaar staan en stevige kritiek op elkaar uiten.’

Lees verder…

800 JAAR Dominicanen

800-jaar-Dominicanen[1]Het jubileumjaar van de Orde van de Dominicanen is geopend! Overal op de wereld, overal in onze conventen hebben we het gevierd. Zr. Veronika en ik genoten, samen met de zusters uit Bracciano, het grote voorrecht om de openingsviering met zusters, broeders en leken uit de hele wereld in Santa Sabina mee te maken.

Het was indrukwekkend om samen met honderden leden van de Dominicaanse Familie in de kerk te staan, waar de H. Dominicus zelf nachtenlang heeft gebeden. Ik stelde me voor dat hij op dat ogenblik aan het raam stond, waardoor je vanuit het klooster in de kapel kunt kijken en van waaruit je volgens wat er verteld wordt, de broeders Dominicus bij het bidden konden zien. Wat zou hij denken bij deze overweldigende blik? Terwijl hij op de graven in de kerk lag te bidden, zal hij er vermoedelijk niet aan gedacht hebben, hoe het er 800 jaar na de erkenning van de Orde uit zou zien, hoeveel duizenden broeders, zusters en leken hem zouden navolgen en waar en hoe ze over de hele wereld op verscheidene manieren het Evangelie zouden verkondigen!           IMG_20151108_115826 - Kopie (2)

 

 

 

 

Lees verder…

Achthonderd Jaar Dominicanen

800-jaar-Dominicanen[1] Zo langzamerhand nadert het achthonderdjarig jubileum van de Dominicanerorde. De viering van het jubileum begint wereldwijd op 7 november. In Nederland zal dit zijn in de Dominicuskerk in Utrecht.
De organisatie is in handen van de Dominicaanse Lekengemeenschap.

Klik hier om deze folder te bekijken: Jubileumfolder

In de weken daarna zijn de openingsvieringen met eigen plaatselijk karakter. In de kloosters en op de Dominicaanse plekken: Zwolle, Huissen, Nijmegen en Venlo, Voorschoten.

Overzicht van de activiteiten in de Rijnmond:
Zaterdag 21 november 2015: Opening van het jubileumjaar met een vesperviering in de kapel van Huize Bijdorp.
Zaterdag 28 mei officiële jubileumdag in het klooster in Zwolle met Eucharistie, ontmoeting en workshops.
Zaterdag 27 augustus 2017: Dag-bus-tocht naar Gorinchem en Brielle. ( Johannes van Keulen, martelaren van Gorinchem.
Mogelijk nog andere tochten en activiteiten.
Voor andere activiteiten zie de website: www.dominicanen.nl/800-jaar

En toch, het Verhaal gaat verder

Mijmeringen van een jonge Dominicaan:
Soms ligt hij er wakker van: de sterke neergang van de kerk in Nederland. Terwijl vandaag weer twee Nederlandse mannen beginnen aan hun noviciaat, kijkt beginnend dominicaan Richard Steenvoorde om zich heen op zijn stageadres.                                        nieuwe-novicen-2015-vertrekken-1024x816

Vrijdag vertrokken de Nederlanders Sven (links) en Michael vanuit Zwolle naar Cambridge, Engeland, waar ze vandaag aan hun noviciaat beginnen. Komend weekend worden ze ingekleed.

door Richard Steenvoorde o.p. Het begint met champagne. En veel lachende gezichten. Behalve dan van de priester naast mij. Hij kijkt bezorgd. De champagne heeft dan ook niets te maken met mijn aankomst op mijn tijdelijke stageadres in Delden, vlakbij Hengelo (Overijssel).

Vanavond wordt de Theresiakerk verkocht. De lachende mensen zijn de kopers van de kerk, de bezorgde pastoor is de verkoper. Na 80 jaar verandert het gebouw van een plaats waar mensen geestelijke heling ontvingen, in een plaats waar de aandacht voor lichamelijke heling voorop komt te staan. In de kerk wordt een medisch centrum gevestigd met huisartsen, therapeuten, en een apotheek. Een mooie herbestemming. Maar natuurlijk met een dubbel gevoel. Is nu, na tachtig jaar, al dat bidden allemaal voor niets geweest?

Lees verder…

Dominicusfeest

viering in de kapel

viering in de kapel

Op 8 augustus vieren de Dominicanen de feestdag van de H. Dominicus de Stichter van onze Orde.

Dit jaar viel deze dag op zaterdag, een mooie dag, maar er is op die dag geen gelegenheid voor een eucharistieviering. Toch een mailtje naar onze parochie pastor of hij een uitzondering wilde maken en dit deed hij met alle plezier. Omdat onze gemeenschap in Delft klein is hebben we allerlei mensen, die regelmatig in de viering van de dagkapel zijn, gemaild of zij met ons wilde meevieren. Zo hadden we op zaterdagmorgen toch nog zo’n 15 mensen in de viering. Mensen uit de verschillende kerken. Het leek wel op het Bijbelverhaal van het gastmaal, waar mensen werden uitgenodigd uit alle straten en stegen om mee te komen vieren.

In de overweging haalde de pastor het verhaal aan van Dominicus en de herbergier. Waarin wordt verteld dat Dominicus de hele nacht in gesprek is met deze man, die een aanhanger is van de Katharen, een groep mensen die niet geloofden dat Jezus de Zoon was van God en dat Hij was gekruisigd en opgestaan. Als het morgen wordt, heeft de man zich bekeerd, maar ook Dominicus heeft van deze man geleerd: dat je alleen kunt verkondigen als je naast de mensen gaat staan. Want dan ben je geloofwaardig. Vandaar zijn uitspraak: hoe kan ik vanaf mijn paard verkondigen.

DSC00359Na de viering was er koffie met wat lekkers en daarna voor hen die meer tijd hadden nog iets te drinken. Onze gemeenschap heeft genoten om met zo velen het feest te vieren en de pastor zei: 8 augustus, dat houden we erin! Elk jaar een eucharistieviering op deze dag.

Dodenherdenking Amsterdam

Benjamin en zr. Goretti

Benjamin en zr. Goretti

Op 4 mei, dodenherdenking, herdenken we in Nederland alle slachtoffers van oorlog en geweld. Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat ons land bevrijd werd na de Duitse bezetting. Op zo’n moment sta je stil bij het feit dat het groepje mensen dat de bevrijding meegemaakt heeft steeds kleiner wordt. Dit geldt helemaal voor hen die in het verzet hebben gezeten. Toch is het belangrijk stil te staan bij wat er destijds gebeurd is om ervoor te zorgen dat zoiets ergs nooit meer plaats vindt. Dat je in vrijheid mag leven en het recht hebt om je eigen mening te hebben.Als introducé van zuster Goretti mocht ik mee naar de officiële herdenking op de Dam. Voorafgaand aan de plechtigheden op de Dam bij het monument was er een korte viering in de Nieuwe Kerk in aanwezigheid van het koningspaar, ministers, kamerleden en andere autoriteiten. Er werd een 4 mei lezing gehouden door Ian Buruma, die net na de oorlog werd geboren.
Lees verder…

Gezellig samen zijn

gezelllig samen zijn

gezelllig samen zijn

Aruba – dushi tera – Met het zingen van het Arubaans volkslied eindigde een bijzondere middag, waarop een grote groep ex-medewerkers en –pupillen van Imeldahof/Aruba, door de zusters van Bethanië gebouwd en van 1954 tot 1995 geleid, die momenteel woonachtig zijn in Nederland, voor een reünie uitgenodigd waren in Thorn.

Ze kwamen uit heel Nederland, van Groningen tot Amsterdam. Het werd een geweldige ontmoeting van mensen, die elkaar soms 40 jaar niet meer gezien hadden. Er werden foto’s bekeken, herinneringen opgehaald, Arubaanse hapjes gegeten en heel veel gelachen, oude relaties opgefrist en nieuwe aangeknoopt.

Birgit, Tonnie, Johanna, Marjolein, de eerste lekeleidsters

Birgit, Tonnie, Johanna, Marjolein, de eerste lekeleidsters

Wat geweldig om te ervaren, wat er uit de kindertjes van toen gegroeid is. Een van hen had zelfs drie kinderen en een kleinkind meegebracht om de zusters te laten zien! Iedereen uitte een enorme dankbaarheid tegenover de zusters voor het fundament dat ze indertijd hebben gelegd. En zeker is: dit doen we het volgend jaar weer.

Op het feest van de heilige Catharina van Siena

Zr. Sara schreef op het feest van de heilige Catharina van Siena over “zending”. een woord dat zo belangrijk is in onze wereld want ieder mens wordt gezonden. Ook onze Paus vraagt zich af hoe trouw we zijn aan onze zending?

Woorden van de Heilige Vader n.a.v. het jaar van het godgewijde leven

Catharine van Siena

Catharine van Siena

Gedurende dit jaar van het Godgewijde leven moeten we ons afvragen of we trouw zijn aan de ons toevertrouwde zending. Beantwoorden onze ministeries, werken en aanwezigheid aan wat de Geest aan onze stichters en stichteressen gevraagd heeft? Laten ze ons toe om de beoogde doelstellingen in de hedendaagse maatschappij en Kerk na te streven? Moeten we een en ander bijsturen? Hebben wij dezelfde passie voor onze mensen? Zijn we hen voldoende nabij om hun vreugde en verdriet te kunnen delen, om hun noden werkelijk te kunnen begrijpen zodat we in staat zijn een bijdrage te leveren om in deze noden te voorzien? De heilige Johannes Paulus II schreef ons al: “Dezelfde edelmoedigheid en zelfverloochening die de stichters bezielde moeten ook jullie, hun geestelijke zonen en dochters, in beweging zetten. Jullie moeten de charismata levendig houden met dezelfde kracht van de Geest die ze tot stand gebracht heeft. Deze charismata verrijken zich en passen zich voortdurend aan, zonder hun eigenheid te verliezen, om de Kerk dienstbaar te zijn en de komst van Gods rijk tot volheid

Beste zusters,

misschien kunnen sommigen van u het woord „zending“ niet meer horen, want aan alle kanten is dit momenteel het centrale thema, zij het bij de bezinning op het eerste deel van onze constituties, zij het in de discussie over het overdragen van onze waarden in de kinderdorpen – overal gaat het om het bezinnend herinneren van wat ons in Bethanië zo waardevol en belangrijk is, dat we het niet willen en mogen opgeven.

Lees verder…

Blikwisseling

Klik op de afbeelding om de Blikwisseling te lezen.

Klik op de afbeelding om de Blikwisseling te lezen.

De nieuwe Blikwisseling, met veel nieuws en allerlei feesten die we in het vooruitzicht hebben: zoals het 800 jarig feest van de Dominicaner Orde in 2016.

Klik hier om te lezen: Blikwisseling 1 2015