“Ja” durven zeggen!

de engel Gabriël bezoekt Maria

Zr. Sara schreef op het feest van Maria Boodschap het volgende aan de zusters:
Vandaag is de dag van het grote “Ja“ – een heel belangrijke dag in de geschiedenis van God met ons, mensen. Eén van ons heeft “Ja” gezegd, “Ja” op het aanbod van God om ons door Zijn Zoon nieuwe toekomst te schenken. Daarvoor had Hij een “Ja” nodig. Een enkel, klein woordje, een enkele dappere vrouw, die het aandurfde, zich met God in te laten.Maria wist niet wat met haar zou gebeuren – zou ze anders dit „Ja“ hebben kunnen zeggen? Dit waagstuk gaat uit van een hoge mate aan vertrouwen. Maria had veel vertrouwen, want we weten allemaal, hoe het verhaal verder gegaan is.

Aan het einde staat de nieuwe toekomst in Christus. Maar de weg erheen was vol doornen, juist voor Maria: ze leed onder geboorte en vlucht, ze hield het uit, dat ze door haar Zoon werd afgewezen, ze ging met Hem mee en bleef Hem trouw tot onder het kruis. Ze kon niet weten, dat er een Pasen zou zijn, ze kon zich dat nieuwe niet voorstellen – dat was er immers nog nooit geweest.

Een zuster zei ooit: “Ik verbaas me er altijd over, wat er allemaal bij ‘roeping’ hoort!” Ook wij ervaren, dat we het grote ‘Ja’, dat we bij de eeuwige professie uitgesproken hebben, ons hele leven met ons meedragen, vaak met pijn. Vaak hebben we daarbij wel een zwak idee van de nieuwe toekomst in Christus, hier op aarde en eens in de eeuwigheid.

Moge het voorbeeld van Maria ons helpen te vertrouwen en het geloof vast te houden, dat ons ‘Ja’ zin heeft – voor God, voor onszelf en voor allen tot wie we gezonden zijn.