Klooster in Teteringen gaat dicht

De Dominicanessen van Bethanië gaan hun klooster in het Brabantse Teteringen sluiten, vanwege de krimp van de congregatie. Momenteel wonen er nog acht dominicanessen van Bethanië in het klooster ‘Maria Rabboni’ in Teteringen. Het gebouw is daar te groot voor.

De eerste twee zusters verhuizen binnenkort naar een zorgcentrum in Limburg, voor en met de andere zes zusters wordt nog naar herhuisvesting gezocht. Wanneer de definitieve opheffing ingaat, is op dit ogenblik nog niet bekend. Het bestuur van de congregatie wil uiterlijk eind 2015 het klooster sluiten. Te zijner tijd wordt officieel afscheid genomen.

teteringenkloosterlinde1

De kloosterlinde van Maria Rabboni van Teteringen, sinds 1860. Klik voor meer tekst en foto’s op de afbeelding.

Meer dan zestig jaar woonden en werkten er dominicanessen van Bethanië in Breda en (vanaf 1952) in Teteringen. We richtten in 1953 het jeugddorp Maria Rabboni op en lieten paviljoens bouwen voor de opvang van kinderen uit de Tweede Wereldoorlog. Er wonen nu voogdijkinderen onder begeleiding.

Jeugddorp Laanzicht valt tegenwoordig onder de organisatie Juzt en staat los van het klooster. ‘We vinden het jammer dat we ongelooflijk goede buren verliezen en dat de oprichters van het jeugddorp vertrekken’, zei zorgmanager Peter Paul Hollestelle tegen dagblad BN De Stem.

‘Het valt zwaar om een dierbare plaats achter te laten, waar wij graag verbleven en ons ingezet hebben voor kinderen en mensen aan de rand van de samenleving’, schrijft het bestuur van de congregatie. ‘We betreuren zeer dat we dit besluit moesten nemen, maar wij zijn vooral dankbaar dat we zo vele jaren deel mochten uitmaken van de grotere gemeenschap van Teteringen in kerk en samenleving.’