Maria Magdalena wie was zij?

Maria van Magdala haar feestdag is 22 juli, wie was zij, en wie kan zij nu zijn voor ons?                                

Zij is opgegroeid in Magdala, een welvarende handelsplaats aan het meer van Galilea, de laatste jaren zijn daar veel opgravingen gedaan en weten we dat de huizen groot werden gebouwd.

Ook was er een grote synagoge.

Er worden veel Maria’s genoemd in de Bijbel: Maria de moeder van Jezus, Maria de zuster van Martha, Maria van Jacobus, Maria van Joses en Maria van Klopas.

 

In de evangeliën komen al deze namen voor,  het was een Joodse naam die alleen gebruikt werd in Israël. De naam Miriam, de zuster van Mozes, is de Hebreeuwse of Aramese naam voor Maria.

In de Bijbel lezen we dat er naast Jezus leerlingen ook vrouwen Jezus volgden op zijn tocht door het land. Jezus had Maria de Magdaleense genezen van 7 boze geesten. Het kan zijn dat Jezus in Magdala geweest is en haar toen heeft genezen. Zij behoorde tot de groep vrouwen die Jezus volgden.

Vrouwen die Hem dienden zijn woorden die bij het apostelschap horen. Het is niet duidelijk of het een permanente groep was, van korte periodes en welke rol zij speelden.

Uit de verhalen weten we dat Jezus mannen en vrouwen gelijkstelde, zoals bij de Samaritaanse vrouw en de overspelige vrouw.

Bij de kruisiging zijn de vrouwen aanwezig, de mannen waren gevlucht. Zij zijn getuigen bij de graflegging, het lege graf en de opstanding. Zij getuigen dat Jezus werkelijk is gestorven, in het graf gelegd, dat het graf is afgesloten, en de opstanding.

Voor de Joodse en Romeinse traditie was dit niet overtuigend. Paulus laat dit dan ook weg, hij noemt Petrus en de twaalf als eerste getuigen.

De kerkvaders in de 2e eeuw gaan opzoek naar het antwoord, waarom Jezus na de opstanding aan de vrouwen, Maria van Magdala, verscheen. Vrouwen als getuigen, dat verzin je niet, dat moet wel historisch zijn. Maria van Magdala als kroongetuige, in het evangelie van Johannes is zij de enige vrouw die in de tuin Jezus ziet en de opdracht krijgt om naar de broeders te gaan en te getuigen dat Jezus leeft. Zij wordt Apostel der apostelen. De eerste onder de apostelen.

 

In de westerse traditie is het ws.  paus Gregorius, een geliefd prediker, belangrijk was voor hem het laatste oordeel en de oproep tot boetedoening, zijn preken over Maria M als boetelinge zijn klassiek geworden.

 

Jezus is uitgenodigd bij Simon de farizeeër in Jeruzalem, daar komt en vrouw binnen, die bekend staat als prostituee, die huilt en met haar tranen zijn voeten wast. Voor paus Gregorius was deze vrouw Maria M. Deze preken gingen rond en zo werd Maria M. van apostel tot prostituee. Jeruzalem ligt mijlenver van Magdala, daar ging een vrouw alleen echt niet naar toe, was veel te gevaarlijk.

 

De laatste tijd is er veel onderzoek gedaan naar Maria M. en is men tot de conclusie gekomen dat de kerk de Maria’s verbonden hebben met verhalen uit andere evangeliën zo werden de verschillende Maria’s teruggebracht en verbonden met een verhaal waarvan men dacht die naam zal bij deze vrouw horen.

Er zijn onderzoekers die zeggen “een Boetelinge” is voor de kerk minder gevaarlijk dan een vrouw die door Christus zelf aangesteld wordt in de tuin als Apostel.                                                                                                                               

In de oosterse traditie is Maria altijd Apostel der Apostelen geweest.

 

In de vorige eeuw is in Nag Hammadi in Egypte haar evangelie gevonden, zij zal dit niet zelf geschreven hebben, maar ws. één van haar volgelingen. Het evangelie is geschreven ws. half of eind tweede eeuw, veel blz. zijn weggevallen maar het is interessant om ook in deze Naghammadi geschriften te lezen over haar en de apostelen na Jezus dood en opstanding.

Door deze geschriften maar ook door het goed lezen van de Bijbelse teksten zien we andere dingen dan wat we geleerd hebben. Zij kan nu voor ons een vrouw zijn die ons vrouwen en mannen de moed geeft om te getuigen van onze God die van mensen houdt en laat zien dat vrouw en man ieder van ons geroepen wordt om te getuigen van zijn Liefde en Barmhartigheid.