Nieuw huis zusters van Bethanie in Delft

De zusters bewonen de eerste en tweede verdieping van de pastorie van de Sacramentsparochie aan de Nassaulaan in Delft. De parochie gebruikt de begane grond.

Terwijl de sluiting van kloosters en conventen schering en inslag is, openden de zusters dominicanessen van Bethanië onlangs een nieuw huis in Delft, gewijd aan Dominicus. ‘We willen aanwezig zijn.’

Delia Brugts is een van de vier zusters die de nieuwe communiteit vormen. De meesten van hen zijn de 65 voorbij, één zuster werd pas 89 jaar. Toch wilden ze graag dit nieuwe avontuur aangaan. ‘We willen midden in de kerk en in de samenleving staan’, vertelt zr. Delia. ‘We willen aanwezig zijn, en we kijken wat er op ons pad komt.’

Een plek te vinden was eenvoudig genoeg. Zr. Delia, tot vorig najaar werkzaam als pastoraal werkster, zocht contact met het bisdom Rotterdam, met de vraag of er ergens een leegstaande pastorie te betrekken was. Zo zouden de zusters zich immers meteen al in het hart van een Randstadse parochie bevinden. Het bisdom reageerde enthousiast. Afgelopen maand, op Dominicusdag, vierden bisschop Ad van Luyn en vicaris Dick Verbakel de eucharistie met de zusters, om de nieuwe communiteit te openen.

Niet rennen
Conform de werkwijze die de zusters van Bethanië vaak volgen, zijn de zusters van de Dominicuscommuniteit niet met een uitgewerkt plan naar hun nieuwe woonplaats vertrokken. ‘We willen er eerst thuis komen, en dan merken we het wel’, vertelt zr. Delia eenvoudig.
‘Mensen kunnen over een tijdje regelmatig de vespers met ons mee bidden, en het sacrament aanbidden. Er is al zo veel onrust, in de samenleving en in de kerk, iedereen is maar aan het rennen. Gaandeweg groeit er wel werk voor ons, in de pastorale of sociale sfeer.’

Dominicus
Het nieuwe huis is gewijd aan Dominicus, die wilde dat zijn volgelingen inspirerend en zichtbaar aanwezig zouden zijn in de steden. De zusters van Bethanië, die in Duitsland en Letland nog enige aanwas hebben, hopen met een huis in Delft ook ruimte te maken voor vrouwen in Nederland die belangstelling hebben voor religieus leven.

Nassaulaan 2
2628 GH Delft

Stuur een e-mail aan zr. Delia