Ons leven

Gemeenschapsleven betekent voor ons op de eerste plaats het samenleven van meerdere zusters, maar ook de onderlinge verbondenheid met de gehele congregatie. Gemeenschap betekent voor ons in het bijzonder met elkaar God in ons leven ontdekken, het leven van alle dag met elkaar delen, interesse hebben voor elkaar, respect voor ieder persoon en haar integriteit, een levensstijl proberen na te leven die erop gericht is om armoede in de wereld te verminderen, goed om te gegaan met de schepping en het milieu en alles waar wij als mensen verantwoordelijk voor zijn.

Communiteitsgebed in Leipzig (D).

Communiteitsgebed in Leipzig (D).

Wij willen openstaan voor jonge vrouwen en hen uitnodigen om ons leven en onze zending te delen. Hierdoor willen wij onze opdracht, vanuit het ontstaan van onze congregatie verwezenlijken, om vrouwen de mogelijkheid en ruimte te bieden om na een soms moeilijk en getekend leven een zinvol religieus leven te leiden.Wij hebben dagelijks tijd voor de ontmoeting met God in het gebed. Daarin verdiept zich de ervaring van Gods liefde en zijn gerechtigheid voor ieder mens. Van daaruit willen wij proberen te leven en te getuigen dat God steeds aanwezig is in ieder mens.

Leven in gemeenschap is een prachtig ideaal: samen leven, samen bidden, samen werken. Maar het vraagt ook inzet van ieder van ons. Als religieuze willen wij leven midden in de wereld, maar ook niet helemaal opgaan in de wereld. Misschien kun je ons leven vergelijken met een koorddanser, want de enige mogelijkheid om goed naar de overkant te komen is je doel voor ogen houden.

Ook voor ons is het belangrijk om het doel waarvoor we intraden voor ogen te houden, want als je dat vergeet, dan kan leven in gemeenschap heel moeilijk zijn of worden.