Priester wijding van Stefan Mangnus

In de Steigerkerk in Rotterdam wijdde bisschop Gerard de Korte van ’s Hertogenbosch op 15 juni

Wijding van Stefan in Rotterdam

dominicaan Stefan Mangnus tot priester.

Het is niet de God van de filosofie, maar de God van het leven, de God van de Bijbel, de God van
de armen en bedroefden die “gangen boort naar onze oren”, zoals Psalm 40 zingt. Stefan is
gefascineerd door deze God, die de wereld bemint. In die liefde leven wij”.

Dat zei bisschop Gerard de Korte in zijn homilie bij de priesterwijding van Stefan Mangnus. Hij
kenschetste hem als een man die “leeft in relaties” met “God als zijn eerste liefde”. Het verbaasde
hem niet dat Stefan zich aangetrokken voelt tot een leven van studie, gebed, gemeenschap en
prediking.

“Bel mij als je gewijd wilt worden”, had de bisschop gezegd toen Stefan in 2014 intrad in de Orde der Predikers. Stefan was toen al 4 jaar zijn bisschoppelijke gedelegeerde voor onderwijs en catechese en in die tijd was een vriendschappelijk contact gegroeid.

De Korte benadrukte dat priesters dienaars zijn, zoals Christus dat is. Stefan zet zich onder meer daarom in voor ongedocumenteerden en asielzoekers, die hij taalles geeft. De steigerkerk was goed gevuld met parochianen, familie en vrienden, leden van de dominicaanse geledingen en van andere religieuze orden en congregaties, en broeders uit onze omringende landen. Stefan studeerde onder meer in Toulouse, Cambridge en Oxford.

Ook waren er muzikale vrienden, die door Stefan gevraagd waren te zingen. Pas daags voor de wijding oefende het koor voor het eerst, maar het klonk als een klok, onder leiding van Maarten Michielsen en onder orgelbegeleiding van Anton Doornheim.

Stefan is de tweede van de nieuwe generatie dominicanen die priester is gewijd. De eerste was Richard Steenvoorde o.p. afgelopen november. Beide broeders wonen in het nieuwe convent van de Dominicanen in Rotterdam