sacramentskerk 100 jaar

100 jaar Sacramentskerk Delft

In 1939 gaf de toenmalige bisschop aan pastoor v.d.Salm de opdracht voor de bouw van een nieuwe kerk, de hulpkerk was te klein geworden. In mei 1940 was de kerk af en zou geopend worden op 10 mei. Dit ging niet door, maar de kerk werd al wel in gebruik genomen, omdat men bang was dat de kerk ingenomen zou worden door de Duitsers.               
Vandaag 100 jaar na de bouw van de hulpkerk hadden we vanmorgen, in coronatijd, een feestelijke viering niet met een volle kerk want dat kan nog steeds niet maar wel het aantal dat toegestaan is.

Het koor bestond uit enkele zangers, want de mensen mogen niet meezingen, laten we hopen, dat we eens weer uit volle borst mogen zingen. De kerk was mooi versierd met prachtige bloemen, en veel licht van de kaarsen. Aan het eind van de viering kreeg elk huisgezin een beker mee naar huis met een afbeelding  van de kerk en pastorie met opschrift:
100 jaar Sacramentskerk.

Enkele mensen kregen een kerkelijke onderscheiding, een bronzen kruis van de Eucharistie. Zij  hadden vele jaren als vrijwilligster gewerkt in de kerk. Ook Goretti werd naar voren geroepen en wist niet wat er ging gebeuren, als voorzitter van de bezoekgroep en de jaarlijkse feestdag voor de ouderen van de bezoekgroep heeft zij het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Daarnaast is zij ook  betrokken bij de oogstdankdag om te zorgen dat het fruit en bloemen verdeeld worden over  de mensen die ziek zijn en de verschillende ouderen. zij kreeg dit ook omdat ze altijd zo vriendelijk is.   
Zij is heel blij met haar penning as. zondag is de tweede viering want zo kunnen er meer mensen mee vieren in deze toch zo moeilijke tijd.

We hopen dat we als alles weer normaal is, dat we dan  het feest met elkaar en met koffie en wat lekkers nog eens over kunnen doen, maar zoals vanmorgen iemand zei: wat in het vat zit verzuurd niet.