Vastentijd – Tijd van Bezinning

Het eerste weekend van de vastentijd was gepland door de RKJ ( Rooms Katholieke Jongeren ) om naar het klooster te gaan van de Dominicanen in Huissen, om zo de vastentijd te beginnen. Aan mij was gevraagd om als begeleidster mee te gaan en de 2 thema’s die zij hadden te begeleiden. De thema’s waren: Vasten en 800 jaar Dominicanen.20160214_115441 (3)

Vrijdagavond rond 20.30 uur was iedereen gearriveerd en was er een kennismakingsronde.

De volgende ochtend om 8 uur was de Lauden( ochtendgebed ) in het klooster met aansluitend ontbijt in ons verblijf ODP ( onder de pannen ). Daarna werd iedereen op pad gestuurd om na te denken over wat is vasten voor mij? Hoe wil ik hier vorm aangeven?

Daarna kon iedereen vertellen hoe hij/zij hier over had nagedacht. Het was een mooi en open gesprek waarin steeds weer werd gesproken over de zoektocht naar God, meer tijd voor bezinning en gebed. Sober leven, minder bezig zijn met social media, facebook, twitter ed.

’s Middags stond Dominicus op het programma, dit begon met de mededeling dat de Orde gesticht is vanuit de ontmoeting van Dominicus en de waard in de herberg /kroeg. Op tafel stond een flesje dominicaner bier, dat in dit jubileum jaar speciaal wordt getapt. Het verhaal van Dominicus die de hele nacht in gesprek was met de waard over het geloof en in de morgen toen het licht werd deze man was bekeerd, Dominicus had van hem geleerd, als hij wilde verkondigen, hij van zijn paard af moest komen.                                                                                                                                       IMG_3095 (2)

Er was gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Daarna was er in de kleine kapel een boeteviering met aansluitend gelegenheid om te biechten. De Dominicaan die voorging zei in de inleiding dat hij vroeger als kind het moeilijk had gevonden om steeds weer iets te verzinnen wat hij fout had gedaan. Nu was hij blij met de biecht en dat het niet alleen ging om wat je fout hebt gedaan, maar hoe is mijn verhouding met mijn naaste en met God en hoe kan ik dat verbeteren. Hij merkte in zijn werk dat veel studenten de biecht weer hadden gevonden. Opvallend was dan ook dat veel jongeren naar het biechtgesprek gingen.

Aan het eind van de middag was er een workshop kaarsen maken voor wie dat wilde, of een spelletje katholiek ganzenborden, of zo maar wat praten met elkaar. Zondag was er na de Eucharistieviering een rondleiding door het klooster.

Als afsluiting van het weekend was de Aanbidding van het Allerheiligste in de zijkapel en de zegening met het Allerheiligste.

Het was een inspirerend weekend zowel voor de jongeren als voor mij als leiding.

12715616_970547656327888_1128080673623591141_n

 

 
aanbieden van de Dominicus kaars