Wie zijn wij?

033301_080820_7629God sluit niemand uit. Dat hebben wij in ons leven ervaren. Wij willen graag dat anderen dat ook ervaren, door ons. Dit kan gebeuren door de waardigheid en gelijkwaardigheid van ieder mens te erkennen. Zo komt de ander tot zijn of haar recht – en wij zelf ook.

Daarom vormen wij een gemeenschap van vrouwen, die Jezus navolgen. We willen in een open houding omgaan met elkaar en met de mensen met wie we in contact komen. Zo dragen wij de Blijde Boodschap uit. We staan open voor vrouwen die geïnspireerd worden om zich bij onze levenswijze aan te sluiten.

Onze spiritualiteit

De kracht en inspiratie voor onze manier van leven vinden we in het Evangelie en in ons dagelijks gebed. Zusterlijke gemeenschap in Bethanië betekent voor ons: proberen om iedere afstand te overwinnen en elk onderscheid op te heffen, zodat we elkaar zonder voorbehoud kunnen accepteren. Zo willen we degenen met wie we omgaan de mogelijkheid bieden om te groeien en daardoor de kansen, die God aan ieder mens geeft, waar te maken.